مراسیم تشییع الجثمان شهید نادر الحمید، مدافع حرم اهل البیت (ع)

مراسیم تشییع الجثمان شهید نادر الحمید، مدافع حرم اهل البیت (ع)

 

المصور: مرتضی جابریان

اهواز - محرم 1437

 • IMG_2133 copy
 • IMG_2137 copy
 • IMG_2159 copy
 • IMG_2170 copy
 • IMG_2174 copy
 • IMG_2181 copy
 • IMG_2198 copy
 • IMG_2204 copy
 • IMG_2211 copy
 • IMG_2239 copy
 • IMG_2248 copy
 • IMG_2250 copy
 • IMG_2260 copy
 • IMG_2262 copy
 • IMG_2271 copy
 • IMG_2273 copy
 • IMG_2284 copy
 • IMG_2291 copy
 • IMG_2293 copy
 • IMG_2302 copy
 • IMG_2304 copy
 • IMG_2326 copy
 • IMG_2341 copy
 • IMG_2361 copy
 • IMG_2366 copy
 • IMG_2370 copy
 • IMG_2380 copy
 • IMG_2382 copy
 • IMG_2394 copy
 • IMG_2399 copy
 • IMG_2411 copy
 • IMG_2412 copy
 • IMG_2419 copy
 • IMG_2432 copy
 • IMG_2435 copy
 • IMG_2458 copy
 • IMG_2464 copy
 • IMG_2468 copy
 • IMG_2469 copy
 • IMG_2476 copy
 • IMG_2478 copy
 • IMG_2487 copy
 • IMG_2489 copy
 • IMG_2496 copy
 • IMG_2501 copy
 • IMG_2506 copy
 • IMG_2512 copy
 • IMG_2528 copy
 • IMG_2531 copy
 • IMG_2542 copy
 • IMG_2559 copy
 • IMG_2566 copy

Simple Image Gallery Extended

 

تواصلوا معنا

مقاطع مختارة